Hävikistä tuote

-strategiassa autamme sinua suunnittelemaan hävikkilähtöisen, laadukkaan sekä aikaa kestävän tuotteen. Tarjoamme uniikkeja ideoita, ekologisimmat materiaalit ja pelastetusta materiaalista viestivän Rescue textile® tagin.

1. Hävikkilähtöinen ideointi

Aloitamme projektin yhteisellä etätapaamisella, jossa kartoitamme tarpeet sekä projektin lähtökohdat ja tavoitteet. Suunnittelun alkuun kartoitamme mm. mahdollisuudet
A) hyödyntää oman tuotannon hävikkimateriaalia suunnittelun lähtökohtana ja/tai
B) hyödyntää tarjoamaamme Rescue textile®-materiaalia.

Valmistelemme tapaamisen pohjalta tuoteideoita, jotka käymme yhdessä läpi suunnittelupalaverissa. Palaverin päätteeksi päätämme mitä ideoita lähdetään jalostamaan eteenpäin.

Näin hyödyt: Projektille selkeytyvät tavoitteet ja reunaehdot ,joiden pohjalta lähdetään suunnittelemaan tuotetta. Saat hävikkilähtöisiä tuoteideoita, joiden pohjalta lähdetään suunnittelemaan.

Vinkki! Jos hyödynnät omaa hävikkimateriaaliasi, suosittelemme selvittämään jo hieman etukäteen, millaisia määriä hävikkimateriaalia tuotannossanne syntyy. Tähän saat meiltä tilauksen yhteydessä kyselypohjan, joka auttaa selvityksessä. 

2. Hävikkilähtöinen tuotesuunnittelu

Ideointivaiheen pohjalta jalostamme ideoita ja teemme tarkemmat suunnitelmat tuotteesta. Esittelemme suunnitelmat sinulle ja teemme niihin tarvittaessa muutoksia.

Kun lopullinen malli on hyväksytty, valmistamme tuotteesta kaavan ja proton. Lähetämme proton sinulle testattavaksi ja tarkasteltavaksi. Tämän jälkeen kaavaa tarvittaessa viilataan tuotantokuntoon. Sitten valmistamme ohjeet tuotantoon (tasokuvat, poikkileikkauskuvat, työjärjestys ja hävikin käsittelyn ohjeistus). Lisäksi, jos materiaalista on jäänyt hävikkiä, teemme ehdotukset sen hyödyntämiseen.

Näin hyödyt: Saat tavoitteiden mukaisen ja ympäristöystävällisen hävikkituotteen, jossa on huomioitu hävikin minimointi.
Saat valmiin ja toimivan tuotteen, joka on valmis tuotantoon.

3. Suunnitelman pilotointi ja strategian viimeistely

Mikään strategia ei tuota haluttua lopputulosta, ellei sitä toimeenpanna käytännössä. Ohjeistamme vielä yksityiskohtaisemmin tuotannon, mikäli hävikin käsittely vaatii erityisohjeita. Kun tuote on tuotannossa, kartoitamme valmistusprosessin toimivuuden ja tarvittaessa teemme siihen muutoksia.

Lopullinen hävikkistrategia välitetään sähköisesti: saatte prosessikaavion, tulokset säästetyistä resursseista, arvion pidemmän aikavälin hyödyistä sekä materiaalia viestintään. Tuloksia kannattaa hyödyntää vastuullisuusraportoinnissa ja viestinnässä.


Näin hyödyt: Saat valmiin hävikkistrategian ja huolella suunniteldun ekologisen tuotteen.

Vinkki! Jotta lopullisen strategian toteutus onnistuu arjessa, on tärkeää, että yrityksen henkilöstö osallistetaan pilotointivaiheeseen. Tässä olemme apuna.

 

Kiinnostuitko? Laita viestiä, niin jutellaan lisää.

Palvelumme ovat räätälöitävissä.