Motivan mallin mukainen materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on katselmoijan käyttämä käytännön työkalu, jonka avulla tehdään näkyväksi tuotantoprosessin hävikkivirrat tekstilialan yrityksessä. Hävikkivirtojen tunnistuksen myötä voidaan parantaa materiaalien käyttöä, säästää merkittävästi rahaa, vähentää jätteen määrää ja ympäristöhaittoja. Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan mallin mukaisesti hyödyntäen tälle määriteltyä prosessia.

Hyödyt

Mitä hyötyä on materiaalikatselmuksesta?

Yritys saa tarkan kuvan materiaalivirroista materiaalitaseen avulla. Prosessissa pienilläkin muutoksilla voidaan toisinaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ilman investointeja.

Materiaalikatselmus sopii yrityksellenne, jos haluatte

 

Tavoitteet ja tulokset

Materiaalikatselmuksen tavoitteet ja tulokset muodostavat katselmusraportin, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi sisältäen myös kustannus- ja säästölaskelmat. Toimenpide-ehdotuksessa tarkastellaan saavutettavat hyödyt, säästöpotentiaalit sekä investointitarpeet. Lopuksi tehdään ehdotukset jatkotoimenpiteistä. Materiaalikatselmuksen tulokset ja niistä syntyneet toimenpide-ehdotukset pohjautuvat selvitettyihin faktoihin ja lukuihin, jotka paljastavat todelliset muutostarpeet.

Testaa yrityksesi materiaalitehokkuuden taso, saat vinkkilistan toimenpiteistä, joilla voit parantaa yrityksesi materiaalitehokkuutta!

Prosessi

Materiaalikatselmuksen tavoitteena on kartoittaa hävikin nykytila sekä muutoksilla saavutettavat hyödyt
Yritys tekee katselmoinnin katselmoijan kanssa yhteistyönä. Katselmoija on vastuussa työn etenemisestä ja raportoinnista, yritys on vastuussa pyydettyjen tietojen toimittamisesta ja tietojen oikeellisuudesta.

Miten prosessi etenee?

  1. Katselmuskohteen valinta ja rajaus
  2. Aloituspalaveri
  3. Lähtötietojen kerääminen ja analysointi
  4. Kenttätyö, lisäselvitykset ja mittaukset
  5. Tulosten kokoaminen ja parannuskohteiden tunnistaminen
  6. Säästötoimenpiteiden ideointi (avainhenkilöhaastattelut ja/tai ideointityöpaja)
  7. Säästötoimenpiteiden arviointi
  8. Raportointi
  9. Loppupalaveri
  10. Raportin luovutus ja hyväksyntä

Lue lisää Motivan mallin mukaisesta materiaalikatselmuksesta.

Katselmuksen vaatimukset

Mitä yritykseltänne vaaditaan?

 

Kiinnostuitko? Varaa tapaamisaika ja/tai kysy lisätietoja sähköpostitse.

Palvelumme ovat räätälöitävissä.